ana sayfa      e-posta

Aile Hekimi - Psikiyatri Konuları

DSM  - IV'e göre Psikiyatrik Bozuklukların Sınıflandırılması
(
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders =DSM )

Psikiyatri Konularından

İlaçlar ve Diğerleri

Sınıflandırılma

 1. Genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk veya ergenlik döneminde tanısı konan bozukluklar
 2. Deliryum, demans, amnestik ve diğer kognitif bozukluklar
 3. Başka bir yerde sınıflandırılamayan genel tıbbi bir duruma bağlı mental bozukluklar
 4. Madde kullanımı ile ilgili bozukluklar
 5. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar. Klinik tipleri :
  1. Paranoid
  2. Haberfrenik (dezorganize)
  3. Katatonik
  4. Ayrışmamış
  5. Rezidüel
  6. Basit
 6. Duygu durum (affektif) bozuklukları
  1. Depresyon
  2. Distimik bozukluk
  3. Siklotimik bozukluk
  4. Yas reaksiyonu
  5. Bipolar affektif bozukluk
 7. Anksiyete bozuklukları
  1. Yaygın anksiyete bozukluğu
  2. Panik bozukluğu
  3. Fobi
  4. Posttravmatik stress bozukluğu
  5. Obsesif kompulsif bozukluk
 8. Somatoform bozuklukları
  1. Somatizasyon bozukluğu
  2. Konversiyon bozukluğu
  3. Hipokondriazis
  4. Vücut dismorfik bozukluğu
  5. Ağrı bozukluğu
 9. Yapay bozukluklar
 10. Dissosiyatif bozukluklar
  1. Histerik bayılmalar
  2. Dissosiyatif amnezi
  3. Psikojenik füg
  4. Depersonilazyon
 11. Cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları
 12. Yeme bozuklukları
  1. Anoreksia nervoza
  2. Bulimia nervoza
 13. Uyku bozuklukları
 14. Başka yerde sınıflandırılmamış dürtü kontrol bozuklukları
 15. Uyum bozuklukları
 16. Kişilik bozuklukları
  1. Antisosyal kişilik
  2. Borderline kişilik
  3. Histrionik kişilik
  4. Kompulsif kişilik
  5. Pasif agresif kişilik
  6. Bağımlı kişilik
  7. Çekingen (kaçınmacı) kişilik
  8. Şizoid kişilik
  9. Şizotipal kişilik
  10. Paranoid kişilik
  11. Narsistik kişilik