ana sayfa      e-posta

  Aile Hekimi - Pediatri Konuları

POLİKLİNİK

YENİDOĞAN

ACİL

SÜT ÇOCUĞU

BÜYÜK ÇOCUK

İNTANİYE

İNVAZİV

NONİNVAZİV

İLAÇLAR

AGE (Algoritma) Anemi Akut Apandisit Astım Diabetik Ketoasidoz Hepatitler Nazogastrik ve Foley Sonda EKG Antimikrobiyal Ajanlar
AGE (ORS - İV) Apne-Siyanoz Akut Batın Aşılar DM Menenjit Lomber Ponksiyon Kapiller Hematokrit İlaç (Acil)
Artrit Asfiksi CPR Beslenme Henoch Schonlein Septik Artrit Ven Ponksiyon Oksijen Uygulama İlaç (Sık Kullanılan)
Anemi Beslenme Hırpalanma ve Travma Boy Kısalığı İTP Tüberküloz   PY Sedasyon İlaçları
Ateş (Algoritma) DM Anne bebeği Koma (Glaskow) Bronkopnomoni Kanamalı Çocuğa Yaklaşım 1 Üriner Enfeksiyon    

Yenidoğanda Antibiyotik Dozları

Ateş (Sebebi Bilinmeyen) Hiperbilirubinemi Koma Yaklaşım Bronşiolit Kanamalı Çocuğa Yaklaşım 2      

LABORATUVAR

Bronşiolit Hipernatremi Konvülsiyon İYE Lober Pnomoni      

Biokimya Lab.

Boy Kısalığı Hipoglisemi Nöbet (Dirençli) Konjenital Kalp Hast. Nefritik Sendrom       Lökosit
Diş Gelişimi Hipokalsemi Meningokoksemi Konvülsiyon Nefrotik Sendrom    

Test Değerleri

Döküntülü Hastalıklar Hiponatremi Serum İçerikleri PEM Romatizmal Ateş        
Enürezis Nokturna Konjonktivit Sıvı Kaybı Psikomotor Gelişme Geriliği  
Epiglottit Konvülziyonlar Solunum Sıkıntısı SMA          
Fimozis Mekonyum Aspirasyonu Solunum Yetmez Sepsis          
GÖR Menenjit Temel Yaşam Desteği Akış Şeması            
Hematüri Muayene Vital Bulgular            
Hematüri - Glomerülonefrit NEK Yatış Protokolü            
Hepatit Pnomoni Yabancı Cisim Yutma            
HSM Prematürite -
SGA
Zehirlenmeler            
İlk Afebril Nöbet Sarılık Ayırıcı Tanı              
İnfektif Endokartit (Proflaksi) Sepsis              
İYE Sıvı Tedavisi              
Jinekomasti YD'da Konjenital
Hipotiroidi Taranması
             
Karın Ağrısı (Akut) YD Kan Transfüzyonu              
Karın Ağrısı
(Kronik)
               
Konstipasyon (Akut)                
Konstipasyon (Kronik)                
Krup                
LAP                
Obesite                
Pnomoni                
Persentil                
Proteinüri - Hematüri                
Proteinüri - Nefrotik Sendrom                
Raşitizm Tedavisi                
Stridor                
Tansiyon Değer                
Yineleyen Alt Solunum Yolu İnfeksiyon Nedenleri                
counter
Newegg Coupons