ana sayfa      e-posta

Aile Hekimi - Dahiliye Konuları

POLİKLİNİK

ACİL

HEMATOLOJİ KARDİYOLOJİ GASTRO
ENTEROLOJİ
ENDOKRİNOLOJİ

NEFROLOJİ

NON İNVAZİV

Amiloidozis Addison Krizi Akut Lösemiler Angina Pektoris Asit Addison Hastalığı ABY Akciğer Grafi
Alkalen Fosfataz (ALP) Yüksekliği Antikoagülan Tedavi Demir Eksikliği Anemisi Digital Kullanımı Crohn Hst. DM Diabetik Nefropati EKG
Anemi Antitrombotik Tedavi Hemolitik Anemi Hipertansiyon GİS Kanaması DM Kronik Komplikasyonları Hematüri Medinden Bazı Kodlar
Artrit - Artralji Aort Disseksiyonu Kanama Diatezleri İnfektif Endokardit Malabsorbsiyon Sendromları KBY

İLAÇLAR

Asit Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Kronik Lösemiler KY Portal Hipertansiyon Tiroid hastalıkları Glomerül Hastalıkları

İlaçlar

Behçet Hst. Diabetik Ketoasidoz Lenfomalar Primer Biliyer Siroz Uygunsuz ADH Oligüri Hipertansiyon Tedavisi
Bel Ağrısı Göğüs Ağrısı Megaloblastik Anemi Semptomlar Siroz   Proteinüri DM Tedavisi
Dispne Hipertansif Kriz Plazma Hücre Diskrazileri Stent Takılması Ülseratif Kolit      
Diyare Hipertansiyona Yaklaşım Transfüzyon Reaksiyonları          
Guatr Hipotansiyon Talassemi          
Halsizlik Karın Ağrısı            
Hemoptizi Mixödem            
Hepatomegali Pankreatit Akut            
Hiperkalemi Pulmoner Emboli            
Hiperkalsemi Pulmoner Ödem (Akut)            
Hipernatremi Senkop            
Hipokalemi Serum İçerikleri            
Hipokalsemi Tiroid Krizi            
Hiponatremi              
Kabızlık              
Kas Güçsüzlüğü              
Kilo Kaybı              
Lenfadenopati              
Ödem              
Öksürük              
Polisitemi              
Romatoid Artrit              
Sarılık              
Sebebi Bilinmeyen Ateş              
Splenomegali              
Proteinüri              
Tiroid Fonksiyon Bozuklukları              
Tiroid Nodül              
Tüberküloz              
Counters
Office Max Coupons