ana sayfa      e-posta

Aile Hekimi - Cerrahi Konuları

Poliklinik

Acil

Servis
Epikriz örnekleri (Sarus programına uygun)

Kanser tarama Batın travmaları Anorektal benign hastalıkları
Hasta bilgilendirme formları   Safra taşları
 
Tiroid hastalıkları
   

Ameliyat öncesi, sonrası yapılması gerekenler ve hastayı takip :

 • Genel cerrahide sık yapılan ameliyatlar :

  • Taşlı kese

  • İnguinal herni

  • Umbilikal herni

  • İnsizyonel herni

  • Epigastrik herni

  • Femoral herni

  • Tirodektomi

  • Plonidal Sinus

  • Anal Fissur

  • Anal Fistul

  • Hemoroid

   

 • Acilde yapılan operasyonlar

  • Apendektomi

  • Peptik Ülser Perforasyonu

  • İleus

  • Batın Travmaları

   

 • Az sıklıkta yapılan operasyonlar

  • GİS maligniteleri

   • Osephagus tm

   • Mide tm

   • Kolon tm