ana sayfa      e-posta

Aile Hekimi - Aile Hekimliği Konuları


Aile Hekimliği Klinik Teorik Uygulamaları

Tanımlamalar
 

B Bilir
U Uygular
K Koruyucu hekimlik hizmeti verme
T Tanı koyma
T T Tanı koyup tedavi etme
A Acil müdahale

 

KLİNİK UYGULAMALAR    

A

Bireyin Sağlık Yönetimi (Koruyucu / Tedavi Edici Hekimlik)

 
Bireysel ve topluma yönelik sağlık eğitimi ve danışmanlık B,U
  Sağlıklı Beslenme, egzersiz B,U
  Periyodik sağlık muayeneleri B,U
  Bağışıklama B,U
  Kazalar ve yaralanmalardan korunma B,U

 

B

    Hastalık Yönetimi

 
1 Kalp ve Damar Hastalıkları    
1.1 İskemik Kalp Hastalığı K, TT, A
1.2 Dislipidemiler K, TT, A
1.3

Kalp Yetmezliği

K, TT, A
1.4

Kalp Kapak Hastalıkları

K, T
1.5 Akut Romatizmal Ateş (ARA) K, TT, A
1.6 Ritim bozuklukları K, TT, A
1.7 Periferik damar hastalıkları K, TT, A
     
2 Beyin Damar Hastalıkları K, TT, A
2.1 İnme T
2.2 Demans T
     
3 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı K,TT
3.1 Astım K, TT, A
3.2 Kronik Bronşit K, TT, A
3.3 Amfizem K, TT, A
3.4 Bronşektazi K, TT, A
     
4 Perinatal Nedenler  
4.1 Perinatal Enfeksiyonlar (anne ve yenidoğan) K, T, A
4.2 Beslenme bozuklukları K, TT, A
4.3 Doğum ve doğum sonrası komplikasyonları K, TT, A
4.4 Konjenital anomaliler K, T, A
     
5 Solunum Yolu Enfeksiyonları  
5.1 Alt solunum yolu K, TT, A
5.2 Üst solunum yolu K, TT, A
5.3 Tüberküloz K, TT, A
     
6 Hipertansiyon K, TT, A
7 Maligniteler  
7.1 Trakea Bronş ve Akciğer Kanserleri K,T, A
7.2 Mide kanserleri K, T, A
7.3 Lösemi ve diğer kan kanserleri T, A
7.4 Meme kanserleri K, T, A
7.5 Lenfoma ve multiple myelom T, A
7.6 Kolon ve rektum kanserleri K, T, A
     
8 Diyabet K, TT, A
     
9 Kazalar ve Yaralanmalar K, TT, A
     
10 Gastrointestinal Hastalıklar  
10.1 Gastrointestinal sistem enfeksiyonları K, TT, A
10.2 Gastrit ve ülserler K, TT, A
10.3 Motilite bozuklukları K,TT
10.4 GIS kanamalar K, TT, A
10.5 Hepatobiliyer Hastalıklar  K, TT, A
10.6 Viral Hepatitler K, TT, A
10.7 Akut batın T,A
10.8 Asit K, TT, A
     
11 Böbrek Hastalıkları  
11.1 Nefrit K, T, A
11.2 Nefrotik Sendrom K, T, A
11.3 Akut ve kronik renal yetmezlik K, T, A
     
12 Obezite K,TT
     
13 Akut Solunum Sistemi Hastalıkları  
13.1 Akut Solunum Yetmezliği K, TT, A
13.2 Pnömotoraks T, A
13.3 Yabancı Cisim Aspirasyonu K, T, A
     
14 Santral sinir sistemi enfeksiyonları  
14.1 Menenjit K, T, A
14.2 Ensefalit K, T, A
     
15 Kan hastalıkları  
15.1 Anemi K, TT, A
15.2 Thalassemi K, T
15.3 Hemorajik diatez K,T
     
16 Tiroid hastalıkları K, TT, A
     
17 Ruhsal Bozukluklar  
17.1 Anksiyete bozuklukları K, TT, A
17.2 Depresyon K, TT, A
     
18 Deri ve Yumuşak Doku Hastalıkları  
18.1 Döküntülü Hastalıklar K, TT, A
18.2 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları K, TT, A
     
19 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar  
19.1 HIV/AIDS K, T, A
19.2 Diğer CYBE K, T, A
     
20 Genital ve Üriner Sistem Hastalıkları  
20.1 Jinekolojik enfeksiyonlar K, TT, A
20.2       Disfonksiyonel kanamalar TT,A
20.3 Dismenore K, TT, A
20.4 Myoma uteri T, A
20.5 Benign prostat hipertrofisi TT,A
20.6 Erkek üriner yol enfeksiyonları K, TT, A
     
21 Allerjik hastalıklar K, TT, A
     
22 Kas iskelet sistem hastalıkları  
22.1 Lumbalji K, TT, A
22.2 Fibromyalji K, TT, A
22.3 Osteoartrit K, TT, A
22.4 Osteoporoz K, TT, A
22.5 Romatoid artrit K, TT, A
22.6 Jüvenil Romatoid Artrit K, TT, A
     
23 Bağ Dokusu Hastalıkları K, T, A
     

 

C

  Semptom ve Başvuru Nedenlerinin Yönetimi

 
1 Ateş K, TT, A
2 Boğaz ağrısı K, TT, A
3 Öksürük K, TT, A
4 Baş ağrısı K, TT, A
5 Halsizlik / Yorgunluk K, TT, A
6 İkter K, TT, A
7 Göğüs ağrısı K, TT, A
8 Solunum sıkıntısı K, TT, A
9 Karın ağrısı K, TT, A
10 Dispepsi K, TT, A
11 Kilo kaybı K, TT, A
12 Boyun ve bel ağrısı K, TT, A
13 Diz ağrısı K, TT, A
14 Pelvik ağrı K, TT, A
15 Vaginal kanamalar K, TT, A
16 Hematüri K, TT, A
17 Konvülziyon K, TT, A
18 Parestezi / paralizi K, TT, A
19 Davranış sorunları K, TT, A
20 Ele gelen kitleler K, TT, A

 

D

Sağlık Hizmeti Verilen Özel Gruplar

 
1 Çocuk sağlığı K, TT, A
2 Ergen sağlığı K, TT, A
3 İnfertil çift K, TT, A
4 Somatik hasta K, TT, A
5 Yaşlı bakımı K, TT, A
6 Ölmekte olan hastanın bakımı K, T, A
7 Kronik ağrılı hastanın bakımı K, TT, A
8 Cerrahi hastanın tıbbi değerlendirmesi ve bakımı    TT, A

 

E

Sağlık Hizmeti Verilen Özel Konulara Yaklaşım

 
1 Akılcı ilaç kullanımı K,TT, A
2 Aile planlaması danışmanlığı K, TT, A
3 Klinik genetik K, T
4 Cinsel işlev bozuklukları K, TT, A
5 Gebelik öncesi bakım K,TT
6 Gebelik ve sistemik hastalıklar K, TT, A
7 Gebelik komplikasyonları K, TT, A
8 Doğumda görülen komplikasyonlar K, TT, A
9 Temel yenidoğan bakımı K, TT, A
10 Emzirme danışmanlığı K, TT, A
11 Menopoz K, TT, A
12 Nikotin bağımlılığı K,TT
13 Alkolün kötüye kullanımı K, T, A
1 Kontrollü maddelerin kötüye kullanımı K, T, A
15 Fiziksel, duygusal ve cinsel istismar K, TT, A
16 Ev içi şiddet K, TT, A
17 Kronik hastalık/engellilik ve aile K, TT, A
18 Yaralanmalar ve zehirlenmeler K, TT, A
19 İlk ve acil yardım T, TT, A
20 Çevre kaynaklı hastalıklar ve meslek hastalıkları K, TT, A
21 Evde bakım K, TT, A
22 Spor tıbbı K, TT, A
23 Seyahat tıbbı / göçmen sağlığı K, TT, A

 

F

Etik ve Yasal Konular

 
1 Tıp Etiği İlkeleri B,U
2 Paternalizm, Otonomi ve Yeterlik Kavramları B,U
3 Aydınlatılmış Onam B,U
4 Gizlilik, Mahremiyet ve Hasta Sırrı B,U
5 Hasta Hekim İlişkisi B,U
6 Yaşam ve Ölüm İle İlgili Konular B,U
7 Hekimin Yasal Sorumlulukları B,U
8 Çocuk-Eş-Yaşlı İstismarı K, TT, A
9 Aile İçi Şiddet K, TT, A
10 Tıbbi Uygulama Hataları B