Facebookta Paylaş   Twitterda Paylaş

ana sayfa      e-posta

 

 

 

 

elektronik ortamda aile hekimliği kitabı

Web sayfası "Aile Hekimleri" ne kılavuz amacıyla yapılmıştır. En sık karşılaşacağınız konular, ilaçlar, uygulamalar , invaziv ve non-invaziv işlemler anlatılmıştır.

Primum Non Nocere
"At the core of all knowledge lies good research"

Dünya'da ve Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları
Aile Hekimliği Klinik Teorik Uygulamaları
Aile Hekimliği Klinik Pratik Uygulamaları

Tez Yazım İlkeleri Klavuzu
Acil Serviste Şiddet ve Hukuk
Uzmanlık Sınavına Girişte Çıkan Sorulardan Seçmeler
Aile Hekimliği Uzmanlık Tezleri 
Aile Hekimliği Asistanları'na Öneri

Medscape family medicine
American Family Physician
Familydoctor Org.
Annals of Family Medicine
National Library of Medicine
Global Family Doctor
Wonca Europe
Family Doctor Books
Family Doctor
Family Medicine Journal
Ohio University
Mayo Clinic

1- Klinisyen olarak Aile Hekimi
Aile hekimliğinde tüm klinik uygulamalar multi disipliner bir ekip çalışması ile, biyopsikososyal yaklaşımla ve kişi merkezli yürütülür.
Bireyin Sağlık Yönetimi (Koruyucu/Tedavi edici hekimlik)
Sağlığın geliştirilmesi ve korunması

Sağlıklı bireyin izlenmesi
Hasta yönetimi
Toplumun sağlık eğitimi
Hastalık yönetimi
Kişileri risk etmenlerine göre değerlendirmek, riskli bireyleri saptamak (risk yönetimi-birincil koruma)
Kanıta dayalı birinci basamak rehberlerinin kullanımı
Riskli bireylere danışmanlık vermek (birincil koruma)
Riskli bireyleri belli aralıklarla taramak
Hasta kişileri belirlemek (Tanı)
Tedavi uygulamak
Hastalığın komplikasyonlarını önlemek (ikincil korunma)
Rehabilitasyon (üçüncül koruma)

2
- Araştırmacı Olarak Aile Hekimi
Epidemiyolojide Temel Kavram, İlke ve Yöntemler
Araştırma Planlama ve Yürütme. 
Eleştirel Makale Okuma
Bilimsel Makale Yazımı
Bildiri ve Poster Hazırlama
Kanıta Dayalı Tıp Yaklaşımı
3- Eğitici Olarak Aile Hekimi
Bireye ve topluma yönelik sağlık eğitimi, birinci basamak çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim, saha eğiticiliği
Danışmanlık
Yetişkin Eğitimi İlkeleri
Etkileşimli Eğitim Yöntemleri
Yeterliğe Dayalı Eğitim
 
Probleme Dayalı Eğitim
Kurs Planlama ve Yürütme

Hasta hekim iletişimi
Aile hekimliğinde iletişim
Görüşme teknikleri
Zor hasta

Hasta eğitimi ve danışmanlık
Kötü haber verme

4
- İdareci Olarak Aile Hekimi
Hasta kayıtları ve rapor oluşturma
Personel yönetimi
Kriz afet yönetimi

Copyright © Uz.Dr. Levent Tuna Şengöz 2006

AmazingCounters.com